Dự án Khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam” (gọi tắt là Lab-Movie) do Ủy ban châu Âu tài trợ đã được khởi động từ năm 2019, và sẽ kết thúc vào tháng 10/2023. Mục tiêu của dự án là cung cấp một cái nhìn tổng quan ở tầm quốc gia và địa phương về 3 lĩnh vực nghề nghiệp: Du lịch – Khách sạn; Công nghệ thông tin và Nông nghiệp – Thực phẩm; Tìm hiểu và mô tả cấu trúc, yêu cầu (nhiệm vụ, kiến thức, kỹ năng…) các vị trí việc làm tại các doanh nghiệp trong 3 lĩnh vực trên; phát hiện những “lổ hổng” trong đào tạo để làm cơ sở đề xuất, cải tiến chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Các trường đại học của Việt Nam, với sự hướng dẫn và phối hợp cùng các chuyên gia của các trường đại học châu Âu đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp hoạt động trong 3 lĩnh vực trên tại khu vực Hà Nội và lân cận, sau đó sử dụng các dữ liệu thu thập được từ doanh nghiệp để phát triển những website cung cấp thông tin về yêu cầu các vị trí việc làm trong các lĩnh vực kể trên. Trong số các trường đại học thành viên tham gia dự án, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng trang web thí điểm để cung cấp thông tin cho người học về các vị trí việc làm trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm. Với những thông tin của doanh nghiệp mô tả chi tiết, cụ thể yêu cầu năng lực các vị trí việc làm cho người học mới tốt nghiệp cũng như những người đã tích lũy được một số kinh nghiệm làm việc, trang web được xem như một kênh thông tin hữu ích cho cả cơ sở đào tạo và người học tham khảo. Cơ sở đào tạo có thể căn cứ trên nhu cầu của doanh nghiệp để cải tiến, nâng cấp chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Còn người học cũng đối chiếu với thông tin trên website để có kế hoạch chuẩn bị, tích lũy và năng cao năng lực bản thân. Sau một quá trình thực hiện, đến tháng 3/2023, trang web đã cơ bản hoàn thành, được gửi đến các sinh viên lấy ý kiến khảo sát để tiếp tục hoàn thiện.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi các trường đại học tham gia dự án, với mong muốn lan tỏa những giá trị thiết thực và hữu ích đến các trường đại học có cùng lĩnh vực đào tạo, ngày 10-11/7/2023, đại diện của trường đại học Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được mời tham dự hội thảo “Mạng lưới hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam – VEES NET”, đồng thời với lễ khởi động dự án ECOViP “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong du lịch sinh thái để phát triển bền vững ở Việt Nam và Philippines” được tổ chức tại trường Đại học Nha Trang. Tại Hội thảo này, 03 trường đại học đại diện cho dự án Lab-Movie đã chia sẻ kết quả thực hiện dự án, đặc biệt là phương pháp tiếp cận và phát triển website cung cấp thông tin việc làm cho người học. Đại diện cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy đã trình bày báo cáo khảo sát doanh nghiệp và phát triển đài quan sát thị trường việc làm lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm. Những kết quả bước đầu của dự án Lab-Movie đã được các trường đại học tham gia hội thảo đánh giá cao và đón nhận với thái độ tích cực. Hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, phương pháp tiếp cận mới theo chuẩn châu Âu để nâng cao chất lượng đào tạo sẽ được áp dụng tại các trường đại học của Việt Nam.

Link: http://labmovie.vnua.edu.vn/

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Đại diện một số trường đại học thành viên mạng lưới VEES-NET và thành viên dự án Lab-Movie tham dự hội thảo
PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày báo cáo khảo sát doanh nghiệp và phát triển đài quan sát thị trường việc làm lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tham gia hội thảo

 

Khoa Công nghệ thực phẩm