Ngày 12/8/2023, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các tổ chức, đơn vị, trường Đại học và Cao đẳng trong nước và quốc tế trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Những lý luận và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” lần thứ I. Chương trình nhằm khơi gợi tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay.

Tham dự Diễn đàn có: GS. TS Đinh Xuân Dũng - Uỷ viên BCH Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia; TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch TT Trọng tài Quốc tế Việt Nam; TS. Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia; TS. Trần Duy Khanh - Chủ tịch Hội đồng tư vấn KNQG, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC; GS.TS Trần Văn Nhung - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Ngài Andrew Goledzinowski - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại VN; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Trung ương,… Về phía lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Việt Long - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế; TS. Giang Trung Khoa - Trưởng ban CTCT&CTSV, lãnh đạo các khoa, ban chức năng của Học viện.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia: Những lý luận và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam

 

Việt Nam, sau hơn hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được thành tựu lịch sử trong lĩnh vực kinh tế. Trong đó, khởi nghiệp đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với lực lượng thanh niên và sinh viên Việt Nam. Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên và sinh viên Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên là yếu tố quyết định góp phần vào phát triển kinh tế và làm giàu cho Quốc gia và Dân tộc. 

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày nội dung: “Khởi nghiệp trong sinh viên - Bài học thực tiễn từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

 

Tham dự Diễn đàn, GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã trình bày nội dung: “Khởi nghiệp trong sinh viên - Bài học thực tiễn từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam”. GS.TS. Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia tổ chức thực hiện chương trình diễn đàn cũng là để hiện thực hoá Quyết định số: 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số: 1230/QĐ-BGDĐT, ngày 30/3/2018, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khác mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định trong những năm qua. GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã giới thiệu về các nguồn lực và hệ sinh thái khởi nghiệp của Học viện, Học viện đã xây dựng các chính sách và chương trình hành động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp từ năm 2014, Học viện chủ trì triển khai chương trình khởi nghiệp nông nghiệp cho học sinh, sinh viên trong cả nước và đã thu hút trên 1250 dự án tham gia đến từ hơn 100 trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học tham gia, trong đó có nhiều dự án đạt giải khởi nghiệp cấp quốc gia và nhiều dự án đã được hiện thực hóa trong sản xuất kinh doanh, tiêu biểu là 05 dự án đạt giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia”.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo một số trường Đại học, Cao đẳng ký biên bản ghi nhớ hợp tác đồng hành cùng Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia xây dựng liên minh các trường Đại học, Cao đẳng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

 

Việc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với một số trường Đại học, Cao đẳng có uy tín tại Việt Nam như Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tổ chức diễn đàn là hết sức có ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong các nhà trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Có thể khẳng định, các trường Đại học, Cao đẳng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc khơi nguồn và phát triển tinh thần khởi nghiệp của sinh viên./.

 

Tin bài: Nguyễn Trọng Tuynh - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Nguyễn Trung Đức - TT QHCC&HTSV