THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc

 

Viện KHCN quốc gia Ulsan (UNIST) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học kỳ thu năm 2021.

Các ngành/chuyên ngành đào tạo:

1. College of Engineering: Mechanical Engineering, Urban and Environmental Engineering, Materials Science and Engineering, Energy and Chemical Engineering, Nuclear Engineering.

2. College of Information – Bio Convergence Engineering: Design, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Biological Science, Artificial Intelligence, Electrical Engineering, Computer Science and Engineering.

3. College of Natural Sciences: Physics, Mathematical Sciences, Chemistry.

4. School of Business Administration.

Học bổng:

          - Miễn học phí: 7.680.000 KRW/năm (~ 6.510 USD)

          - Sinh hoạt phí:

          + Thạc sĩ: 9.600.000 KRW/năm (~ 8.000 USD)

          + Tiến sĩ: 13.200.000 KRW/năm (~ 11.120 USD).

Thời hạn dự tuyển: Ngày 30/3/2021 – 15/4/2021.

Thông tin tham khảo dự tuyển: Website: adm-g.intl.unist.ac.kr.

Liên hệ giải đáp và nộp hồ sơ dự tuyển: Admissions Team, Room #105, Main Administration Building, 50, UNIST-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, 44919, Republic of Korea, tel: +82 522171123, email: adm-g@unist.ac.kr.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.