THÔNG BÁO

V/v Giải thưởng quốc tế Nhật Bản dành cho các nhà nghiên cứu nông nghiệp trẻ 2021

 

Giải thưởng thường niên này bắt đầu từ năm 2007 do Hội đồng Nông Lâm và Ngư nghiệp (AFFRC) - Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) tổ chức, trao tặng và được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS). Mục đích của giải thưởng là thúc đẩy động lực cho các nhà nghiên cứu trẻ đóng góp vào nghiên cứu và phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành liên quan ở các khu vực đang phát triển. Những nhà nghiên cứu trẻ thể hiện kết quả vượt trội và thành tựu nghiên cứu có thể dẫn đến sự đổi mới tương lai sẽ có cơ hội nhận được Giải thưởng Nhật Bản.

Điều kiện dự tuyển:

1. Nghiên cứu viên có quốc tịch của một quốc gia và/hoặc vùng lãnh thổ đang phát triển, thuộc viện nghiên cứu không phải của Nhật Bản hoặc trường đại học không thuộc Nhật Bản;

2. Dưới 40 tuổi (kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021);

3. Tham gia nghiên cứu và phát triển trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các các ngành công nghiệp ở các khu vực đang phát triển, bao gồm cả lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và lĩnh vực môi trường;

4. Có thể tham dự lễ tuyên dương tại Nhật Bản năm 2021 (Chi phí đi lại sẽ do phía Nhật Bản tài trợ). Phương thức tổ chức lễ tuyên dương sẽ được quyết định sau khi xem xét tình trạng lây nhiễm coronavirus (COVID-19);

5. Mỗi cơ quan chỉ được cử 01 ứng viên.

Giải thưởng: 03 nhà nghiên cứu sẽ được mời đến Nhật Bản và được Chủ tịch AFFRC khen thưởng trong lễ tuyên dương. Người trúng giải được nhận giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 5.000 đô la Mỹ từ JIRCAS (Giải thưởng MOTAI-JIRCAS).  Ông Shigeru MOTAI là cựu Chủ tịch AFFRC và là nhà tài trợ cho giải thưởng này. Giải thưởng này được hỗ trợ bởi JIRCAS.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 22/3/2021.

Thông tin tham khảo dự tuyển: https://www.jircas.go.jp/en/young_award/2021.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ đủ tiêu chuẩn của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

2-leaflet-japan-award.pdf