HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 31/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2023

 

Thông báo

Các Chương trình tài trợ nghiên cứu của Vương quốc Anh

 

Ban Hợp tác quốc tế nhận được thông báo của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội thông tin về một số chương trình tài trợ nghiên cứu như sau:

1.  Chương trình tài trợ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn giữa Vương quốc Anh và một số quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Chương trình không giới hạn chủ đề nghiên cứu, ngoài yêu cầu nội dung nghiên cứu phải hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

- Điều kiện nộp hồ sơ: Nhóm nghiên cứu bao gồm một nhà khoa học Anh (vai trò chủ trì) và một nhà khoa học ở nước đối tác.

- Kinh phí: Tối đa 300.000 Bảng trong 24 tháng.

- Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 1/11/2023.

- Thông tin chi tiết về chương trình, xin xem tại đường link: ODA International Interdisciplinary Research Projects 2024 | The British Academy

2.  Chương trình tài trợ nghiên cứu mới giữa Vương quốc Anh và các nước ASEAN – Quỹ RIDA.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Y tế, Thích ứng với BĐKH, Chuyển dịch năng lượng, Nông nghiệp.

- Chương trình không yêu cầu phải có đối tác Anh cùng nộp hồ sơ.

- Hạn nộp hồ sơ: 8/9/2023.

- Thông tin khái quát về chương trình có đăng tải tại: Research and Innovation for Development in ASEAN (RIDA) - GOV.UK (www.gov.uk).

- Chương trình có tổ chức buổi webinar giới thiệu và giải đáp về chương trình vào 16h00 chiều Thứ 6 – ngày 11/8/2023, trên Teams với thông tin đăng nhập như dưới đây:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 211 954 904
Passcode: C2F22V

Download Teams | Join on the web

- Ngoài ra, nếu cán bộ muốn nhận Application Pack, xin vui lòng gửi email cho ĐSQ Anh (phan.huong@fcdo.gov.uk).

Thông tin liên hệ giải đáp chương trình:

Ms. Phan Thi Lien Huong

Research and Innovation Programme Manager

British Embassy Hanoi | 31 Hai Ba Trung street | Hanoi | Vietnam

Tel: +84 24 3936 0597 | Mobile: +84 (0) 904 461 817 | ECHO: 8493 2297

Email: phan.huong@fcdo.gov.uk  

 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo tới các cán bộ quan tâm đăng ký nộp hồ sơ đề xuất./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long