Giới thiệu chung

1. Mục tiêu của Văn phòng Đại học Miyazaki tại Hà Nội

a. Thu thập và cung cấp thông tin nhằm thúc đẩy trao đổi giữa sinh viên và các nhà nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các trường đại học khác ở Việt Nam;

b. Công bố các thông tin liên quan tới các đợt tuyển sinh vào trường ĐH Miyazaki;

c. Thực hiện các buổi phỏng vấn lựa chọn cho tuyển sinh sau đại học của ĐH Miyazaki;

d. Hỗ trợ các giáo viên và hoạt động nghiên cứu của khoa và cán bộ của Đại học Miyazaki;

e. Hỗ trợ các hoạt động cho cựu sinh viên của ĐH Miyazaki quay trở lại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các trường đại học khác ở Thái Lan và cựu sinh viên của ĐH Miyazaki được cử tới Việt Nam làm việc;

f. Hỗ trợ các dự án chung với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các trường đại học khác ở Việt Nam.

2. Thời gian làm việc

2 ngày/tuần (Thứ 2 và Thứ 5; 8h00am – 17h00pm)

3. Địa chỉ: Phòng 204, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin về trường Đại học Miyazaki tại trang web: http://www.miyazaki-u.ac.jp/english/