Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị phòng ban chức năng thuộc Học viện, thực hiện giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế của Học viện theo nhiệm vụ được Ban Giám đốc Học viện phân công, phối hợp với các Khoa/Viện/Trung tâm theo đúng nguyên tắc hành chính và kịp thời. 

Sứ mạng

Ban Hợp tác quốc tế cam kết thực hiện các hoạt động quản lí hành chính có chất lượng cao, phục vụ kịp thời yêu cầu của các đơn vị và tổ chức trong và ngoài Học viện.

Tầm nhìn 2020

Ban Hợp tác quốc tế phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong Học viện về công tác quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Học viện. Một số hoạt động phấn đấu đạt trình độ ngang tầm các trường trong khu vực.

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Ban Hợp tác quốc tế là Phòng nghiên cứu khoa học được thành lập vào tháng 5 năm 1959 trước yêu cầu thực tế của những năm đầu thành lập trường để triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực nông học, chăn nuôi thú y, lâm học và cơ khí. Phòng nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

Năm 1964, Trường lần đầu tiên tiếp nhận lưu học sinh Lào sang hoc ngành cơ khí nông nghiệp.

Từ năm 1976, Phòng Khoa học được chia thành các tổ: Sau đại học, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế. Chức năng của phòng là tham mưu cho Ban Giám hiệu và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng sau đại học.

Tháng 01/1981, Ban Quản lý Lưu học sinh Lào được thành lập, gồm có 5 thành viên.

Đến năm 1989, Ban QHQT được thành lập trên cơ sở Tổ Hợp tác quốc tế tách khỏi phòng Khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế đã được đẩy mạnh, Trường được Chính phủ Cộng hoà Pháp đào tạo cán bộ và trang bị phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật; đồng thời cử chuyên gia sang hợp tác nghiên cứu về khoai tây. Chính phủ Hà Lan, viện trợ trang thiết bị nghiên cứu cho bộ môn côn trùng theo chương trình VH4. Chính phủ Tiệp Khắc (cũ) cử chuyên gia phối hợp với Trường nghiên cứu về cây Đậu Rồng. Mặt khác, Hoạt động quan hệ quốc tế đã được mở rộng với 21 cơ quan khoa học, trường đại học trên thế giới, cử nhiều đoàn chuyên gia sang các nước Châu phi: Angola, Modambich. Madagaxca, Angieri,…

Năm 1992, Phòng được tách thành 2 phòng chức năng riêng biệt: Phòng Quản lí khoa học và Phòng Hợp tác quốc tế. Phòng Hợp tác quốc tế có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác hợp tác quốc tế. Tổ chức bộ máy, gồm: Tổ Quan hệ quốc tế và Ban Quản Lý Lưu học sinh Lào.

Năm 2001, Nhà trường sáp nhập Phòng Quản lý Khoa học và Phòng Quan hệ Quốc tế thành Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế. Phòng có chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám hiệu, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2001-2006, Phòng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Trường. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được đẩy mạnh và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và PTNT. Sau nhiều năm phấn đấu, công tác hợp tác quốc tế mở rộng trên cả lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hợp tác liên kết với trường đại học California Davis đào tạo ngành khoa học cây trồng.

Năm 2007, Phòng được đổi tên là Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác sở hữu trí tuệ của Trường. Tổ chức bộ máy của phòng gồm 3 tổ: Tổ Khoa học Công nghệ, Tổ Chuyển giao Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Tổ Hợp tác quốc tế.

 Trong giai đoạn 2006-2011, hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng, nhiều hợp tác song phương đã được ký kết. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã triển khai và thực hiện 22 chương trình/dự án hợp tác quốc tế, đón tiếp và làm việc với 316 đoàn khách quốc tế, ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức quốc tế; tổ chức cho 1475 lượt cán bộ đi đào tạo, công tác ở nước ngoài. Chương trình tiên tiến liến kết đào tạo ngành Khoa học cây với Trường Đại học UC Davis, Hoa Kỳ và ngành Quản trị Kinh doanh nông nghiệp với trường ĐH Wisconsin của Hoa Kỳ.

Công tác quản lý Lưu học sinh đã và đang đi vào nề nếp, Quy định quản lý ký túc xá lưu học sinh được ban hành thực hiện. Năm 2011 đã tiếp nhận quản lý và sử dụng ký túc xá lưu học sinh mới được xây dựng khang trang. Ngoài việc quản lý lưu học sinh Lào, Campuchia và các thực tập sinh, năm 2011, Trường đã tiếp nhận thêm 5 lưu học sinh Modămbích đến học tập.

Năm 2012, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế được tách thành 2 phòng: Phòng Khoa học Công nghệ và phòng Hợp tác Quốc tế.

Năm 2014, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đổi tên thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, các phòng ban chức năng của trường đã chuyển thành các Ban trong đó phòng Hợp tác quốc tế đổi thành Ban Hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

Thời gian

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

1956-1965

GS.VS.Đào Thế Tuấn

 

1966- 1975

Ưng Đinh

 

1976 - 1977

Trịnh Thường Mại

 

1977-1985

 

Trần Thế Tục – Phụ trách chung

Phạm Khắc Hiếu- phụ trách sau đại học (1978-1983)

Võ Tấn Thặng- quản lí khoa học và thư viện

1984 - 1988

 

Nguyễn Viết Tùng- phụ trách HTQT

Võ Tấn Thặng- phụ trách Sau đại học

1989-1991

Nguyễn Viết Tùng- Trưởng ban HTQT

Vũ Đạt- Trưởng phòng Khoa học

Phạm Minh Vượng – Phó ban HTQT

Cao Anh Long – Phó Phòng Khoa học

Võ Tấn Thặng – Phó Phòng Khoa học

1992-1996

Nguyễn Quang Thạch- Phòng Khoa học

Hà Quang Hùng – Phòng Hợp tác quốc tế

Cao Anh Long

Trần Minh Vượng và Châu Đình Thái

Đào Châu Thu

1996-2001

Cao Anh Long – Phòng Khoa học

Hà Quang Hùng- Phòng HTQT

Tôn Thất Sơn

Vũ Đình Hòa

2001-2002

Trần Đức Viên

Vũ Đình Hòa

2002-2006

Vũ Đình Hòa

Lê Văn Lãnh

2006-2009

Nguyễn Tất Cảnh

Đỗ Hữu Quyết (2006-2008)

Phạm Văn Cường (2006-2008)

2007

Trần Văn Hùng

2008

Lê Huỳnh Thanh Phương

2010-2011

Vũ Đình Tôn

Trần Văn Hùng

Lê Huỳnh Thanh Phương

2011-2016

Nguyễn Thị Bích Thủy

Lê Thị Bích Liên

 2017-2021  Nguyễn Thị Bích Thủy

 Lê Thị Bích Liên

Nguyễn Việt Long

 

Viết bởi Ban HTQT