Liên hệ

Địa chỉ: Ban Hợp tác quốc tếTầng 2 - Nhà Hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 62617543  
Fax: (84-24)38276554
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viết bởi Ban HTQT