Thông báo về việc dự tuyển học bổng HUA JICF năm học 2014-2015

JICF là tên viết tắt của Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Foundation) có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. JICF là tổ chức phi chính phủ do ông Ryoichi Rinnai sáng lập năm 1997 với mục đích hỗ trợ tài chính không kèm theo điều kiện, nhằm khuyến khích giáo dục cùng các mục đích khác ở các nước đang phát triển, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước này.

 Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 1 (2004-2007), giai đoạn 2 (2008-2011) và giai đoạn 3 (2012-2015) với Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (HUA) nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), JICF đã tài trợ học bổng cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy thuộc 11 khóa học của Học Viện, bắt đầu từ khóa 47.

Sinh viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình có thể được hưởng học bổng với trị giá 60.000 yên/ năm học (10 tháng, không tính kỳ nghỉ hè). Học bổng không mặc nhiên được trao hàng năm mà được xét trên cơ sở hồ sơ xin học bổng từng năm học. Sinh viên sẽ được cấp chứng nhận học bổng khi kết thúc việc nhận học bổng. Thực hiện hợp tác giai đoạn 3, trong năm học 2014-2015, chương trình học bổng HUA JICF tiếp tục dành cơ hội cho sinh viên các khóa của Học Viện.

Thông báo chi tiết xem tại Học bổng HUA - JICF 2014 - 2015

Viết bởi Ban Hợp tác quốc tế