Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình Quản lý kinh doanh nông nghiệp đào tạo cử nhân quản lý kinh doanh nông nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức, có sức khoẻ tốt và có năng lực chuyên môn về khoa học quản lý kinh doanh nông nghiệp, thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy-học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Khoa học cây trồng

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến Đào tạo Kỹ sư nông học có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức về khoa học cây trồng, quản lý sản xuất cây trồng hiệu quả và bền vững; có kỹ năng nghề nghiệp về kỹ thuật và tổ chức sản xuất cây trồng, nắm vững nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nông nghiệp hiện đại trong trồng trọt, chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sinh học và công tác bảo vệ thực vật đáp ứng kịp thời cho sản xuất nông nghiệp thương mại, phục vụ tốt cho xuất khẩu và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong nước; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong chuyên môn.

Chuyên mục phụ