Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Mục tiêu đào tạo: Chương trình Quản lý kinh doanh nông nghiệp đào tạo cử nhân quản lý kinh doanh nông nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức, có sức khoẻ tốt và có năng lực chuyên môn về khoa học quản lý kinh doanh nông nghiệp, thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy-học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

 - Thời gian đào tạo:  5 năm (bao gồm cả thời gian các khoá học bổ trợ tiếng Anh)

 - Khối lượng kiến thức toàn khoá:  Xin tham khảo trong Tiến trình đào tạo chương trình ĐTTT KDNN

- Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp PTTH trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học (Theo quy chế tuyển sinh của Bộ)  đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào).

 

Viết bởi Ban HTQT