Cơ cấu tổ chức

 Danh sách cán bộ Ban HTQT


 

Họ tên

Nhiệm vụ

Địa chỉ liên hệ

I.

Tổ Hợp tác quốc tế

 

 

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng Ban

- Phụ trách chung

- Trực tiếp phụ trách:  xây dựng kế hoạch, công tác  tổ chức nhân sự, tài chính, dự án HTQT (chương trình hợp tác song phương), các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên ngắn hạn.

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

  ĐT: 62 617 533

  DĐ: 0989 589 497

2

ThS. Lê Thị Bích Liên

Phó trưởng Ban

- Trực tiếp phụ trách các công việc sau: đào tạo, tập huấn ngắn hạn, chương trình học bổng, trao đổi cán bộ ngắn hạn, xuất nhập cảnh, đón tiếp khách quốc tế, trang web của Ban; 

- Tổng hợp và lập báo cáo tổng kết hoạt động HTQT.

- Theo dõi, phối hợp thực hiện và báo cáo các dự án HTQT được phân công; chương trình hợp tác nghị định thư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 38 767 590/

      62 617 549

3

PGS. TS. Nguyễn Việt Long

Phó trưởng Ban

- Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Đào tạo sinh viên quốc tế (quảng bá, thu hút sinh viên quốc tế học tập dài hạn và quản lý lưu học sinh).

- Hội nghị hội thảo quốc tế;

- Tham gia quản lý trang web tiếng Anh của Học viện;

- Phụ trách chương trình hợp tác đa phương; theo dõi, phối hợp, thực hiện, và báo cáo cáo các dự án HTQT được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 62617549

4

ThS. Trần Thị Thanh Phương

Chuyên viên

- Phụ trách các hoạt động HTQT khu vực Châu Á (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, chương trình trao đổi sinh viên, hội nghị, hội thảo..)

- Quản lý các dự án, nghị định thư quốc tế.

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 62 617 543

5

ThS. Dương Thị Minh Phượng

Chuyên viên

 - Phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế khu vực Châu Đại Dương (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, chương trình học bổng, trao đổi cán bộ, sinh viên, hội nghị, hội thảo quốc tế..)

- Chuẩn bị văn bản ký kết, lưu trữ.

- Giao dịch thư từ quốc tế;

- Dịch thuật tài liệu văn bản;

- Quản lý dự án quốc tế.

 

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 62 617 543

6

ThS. Lê Thị Thanh Phương

Chuyên viên

- Phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế khu vực Châu Mỹ và 2 nước Thái Lan, Indonesia (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, trao đổi cán bộ, sinh viên, chương trình học bổng, hội nghị, hội thảo quốc tế..)

- Quản lý dự án, nghị định thư;

- Dịch tin bài, cập nhật thông tin cho trang web tiếng Anh của Học viện;

- Quản lý trang web của Ban HTQT

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 62617549

7

Tran Thi Minh Hoa

Phụ trách công việc hợp tác quốc tế được phân công (đón tiếp khách quốc tế, xuất nhập cảnh, trao đổi cán bộ, sinh viên, chương trình học bổng, hội nghị, hội thảo quốc tế..);

- Chuẩn bị văn bản ký kết, lưu trữ;

- Dịch thuật tài liệu văn bản; tin tức cập nhật cho trang web tiếng Anh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.


Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II.

Tổ Quản lý lưu học sinh

 

 

7

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên

- Thực hiện chế độ chính sách, thống kê và báo cáo liên quan đến LHS ;

- Phụ trách công tác văn thư, tài sản của phòng, tài chính của Ban.

 

E-mail: ntminh.htqt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 38 766 262

8

Nguyễn Xuân Minh

Kỹ thuật viên

 - Quản lý ký túc xá lưu học sinh;

- Tham gia hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh;

- Tham gia hỗ trợ quản lý và theo dõi tài sản của Ban

 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 62 618497


Ban Hợp tác quốc tế