Thông tin chung

Hội cựu sinh viên Đại học Miyazaki
Thành lập: 16/10/2016.
Chủ tịch Hội: GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số thành viên: 26.
 


Kí kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác và trao đổi học thuật cũng như trao đổi sinh viên 

giữa Đại học Miyazaki (UOM) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Written by Ban HTQT